aktualności  |  o projekcie  |  o murawach  |  o nas  |  sponsorzy  |  galeria  |  film  |  pliki  |  raport końcowy  |  archiwum  |  linki  |  kontakt
 |    


ARCHIWUM AKTUALNOŚCI:

2013
 • Konferencja w Kazimierzu Dolnym
 • Złożyliśmy raport końcowy projektu
 • Ukazał się raport o naszym projekcie, tzw. Raport Laika! (Zadanie D7)
 • Przedłużenie projektu
 • Przygotowaliśmy Habitat Action Plan dla muraw kserotermicznych w Polsce (Zadanie A3)
 • Plan ochrony dla rezerwatu Słoneczne Wzgórza zatwierdzony! (Zadanie A2)
 • W Cedyni odbyła się konferencja podsumowująca projekt (Zadanie D3)
 • Wydaliśmy film o ochronie muraw! (Zadanie D4)
 • Wycinki zarośli w obszarze Natura 2000 "Żurawce" (Zadanie C4)
 • Rozdaliśmy tablice edukacyjne (Zadanie D6)
 • Posadziliśmy żmijowce czerwone (Zadanie C5)
 • Konferencja murawowa w Criewen
 • Konferencja "Concepts for modern management of xeric grasslands between nature conservation and agriculture"
 • Nowe tablice edukacyjne na murawach (Zadanie C7)
 • Wizyta przyrodników z Danii na murawach w Dolinie Odry (Zadanie D8)
 • Fascynujący Świat Roślin w Zamościu (Zadanie D3)
 • Rozpoczęliśmy wypas nad Odrą (Zadanie C6)
 • Wydaliśmy album fotograficzny o murawach (Zadanie D2)
 • 10 Zjazd European Dry Grassland Group już tuż tuż! (Zadanie D3)
 • Muzyka z muraw! (Zadanie D1)
 • Cztery murawy kserotermiczne zostały objęte ochroną prawną (Zadanie A2)
 • Rozpoczęliśmy grodzenia muraw 2013 (Zadanie C8 i C6)
 • Przekazaliśmy komplety tablic edukacyjnych dla nadodrzańskich szkół (Zadanie C7)
 • Działka w Zatoni Dolnej została wytyczona (Zadanie B1)


 • 2012
 • Kolejne mini filmiki o ochronie muraw kserotermicznych (Zadanie D4)
 • Drugi cykl spotkań dotyczących planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na Lubelszczyźnie (Zadanie A2)
 • Nowe tablice edukacyjne w gminie Lubycza Królewska (Zadanie C7)
 • Wycinki drzew i krzewów na Lubelszczyźnie (Zadanie C1)
 • Rozpoczęliśmy wycinki nad Odrą i Wartą (Zadanie C1)
 • Pierwszy cykl spotkań dotyczących planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na Lubelszczyźnie (Zadanie A2)
 • Powstał rezerwat przyrody "Słoneczne Wzgórza" (Zadanie A2)
 • Zajęcia dla młodzieży w Lubyczy Królewskiej (Zadanie D3)
 • Spotkanie dotyczące współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach ochrony przyrody
 • Posadziliśmy kolejne żmijowce (Zadanie C5)
 • Odtwarzanie muraw koło Zatoni Dolnej (Zadanie C4)
 • Zakupiliśmy działkę w Zatoni Dolnej (Zadanie B1)
 • Odtwarzanie muraw kserotermicznych w ostoi Kąty (Zadanie C4)
 • Zwalczanie barszczu Sosnowskiego (Zadanie C2)
 • Zakończyliśmy grodzenia muraw 2012 (Zadanie C8 i C6)
 • Eksperyment na Stawskiej Górze (Zadanie C4)
 • Przeprowadziliśmy warsztaty wiedzy o murawach dla najmłodszych (Zadanie D3)
 • Plakaty promujące ochronę muraw kserotermicznych (Zadanie D1)
 • Murawowe kadry (Zadanie D3)
 • Dziewiąte spotkanie European Dry Grassland Group (Zadanie D8)
 • Zakończyliśmy wycinki na murawach (Zadanie C1)
 • Żmijowiec czerwony wiosną 2012 roku (Zadanie C5)
 • Zakończyliśmy wycinki w ostojach Stawska Góra i Żurawce (Zadanie C1)
 • Trwa kolejny etap odtwarzania muraw kserotermicznych (Zadanie C4)
 • Postawiliśmy tablice informacyjne w dolinie Bugu (Zadanie D6)
 • Podpisaliśmy kolejne umowy na ekstensywny wypas muraw (Zadanie C8)
 • 20 lat LIFE!
 • Dyskusja nad ochroną żmijowca czerwonego (Zadanie C5)


 • 2011
 • Czynna ochrona na stanowiskach żmijowca (Zadanie C5)
 • Zakupiliśmy działkę w ostoi Katy! (Zadanie B1)
 • Jesienne wycinki na murawach (Zadanie C1)
 • Ruszyło sprzątanie wysypiska w Nawodnej (Zadanie C3)
 • Artykuł na temat warsztatów przyrodniczych w ostoi "Żurawce" ukazał się w prasie
 • Posadziliśmy kolejne sadzonki żmijowca (Zadanie C5)
 • Warsztaty przyrodnicze w ostoi Żurawce (Zadanie D3)
 • Rozpoczęliśmy kolejny etap odtwarzania muraw kserotermicznych w Owczarach (Zadanie C4)
 • Zakończyliśmy pierwszy etap odtwarzania muraw kserotermicznych (Zadanie C4)
 • Żmijowiec czerwony w sezonie 2011 (Zadanie C5)
 • Ukazał się jedenasty numer biuletynu EDGG
 • Osiągnęliśmy porozumienie w sprawie rezerwatu Słoneczne Wzgórza koło Radunia (Zadanie A2)
 • Artykuł o projekcie ukazał się w Stepowym Biuletynie
 • Po długich przygotowaniach rozpoczęliśmy eksperymentalne odtwarzanie
  6 płatów muraw kserotermicznych (Zadanie C4)
 • Zjazd EDGG na Ukrainie (Zadanie D8)
 • Konferencja "Zróżnicowanie muraw kserotermicznych w Polsce"
 • Zorganizowaliśmy warsztaty przyrodnicze dla młodzieży (Zadanie D3)
 • Ręczne usuwanie inwazyjnego gatunku Mahonia aquifolium na murawie w Błeszynie (Zadanie C4)
 • Trwają przygotowania do odtwarzania muraw kserotermicznych (Zadanie C4)
 • Sezon wypasowy 2011 rozpoczęty! (Zadanie C6)
 • Usuwanie barszczu Sosnowskiego w okolicy ostoi "Żurawce" (Zadanie C2)
 • Na murawy w Dobużku wróciły krowy (Zadanie C8)
 • Sprzątanie śmieci w Niedzieliskach (Zadanie C3)
 • Żmijowiec czerwony przetrwał zimę! (Zadanie C5)
 • Grabienie wojłoku i wyrywanie krzewów w rezerwacie Machnowska Góra (Zadanie C4)
 • Wyróżnienie dla Klubu Przyrodników i RDOŚ w Lublinie
 • VIII zjazd European Dry Grassland Group na Ukrainie (Zadanie D8)
 • Grabienie wojłoku na murawach kserotermicznych (Zadanie C5)
 • Ukraińskie stepy zagrożone


 • 2010
 • Piły poszły w ruch! (Zadanie C1)
 • Konie lubią trzcinnik (choć bez wzajemności) (Zadanie C8)
 • Odbyło się spotkanie z właścicielami gruntów na terenie ostoi Dobużek (Zadanie A1)
 • Postawiliśmy wiaty dla zwierząt na wypasanych murawach (Zadanie C6)
 • Pomogli nam wolontariusze (Zadanie C6)
 • Posadziliśmy pierwsze sadzonki żmijowca czerwonego! (Zadanie C5)
 • Sezon wypasowy jeszcze się nie skończył! (Zadania C6)
 • Artykuł o naszym projekcie ukazał się w kwartalniku OIKOS
 • Rozpoczęto prace pielęgnacyjne na murawach Zachodniowołyńskiej Doliny Bugu (Zadanie C5)
 • Wersja anglojęzyczna ulotki o projekcie już dostępna!
 • Od owcy do kłębka
 • W Gazecie Chojeńskiej ukazał się artykuł o naszym projekcie
 • Odbyło się spotkanie z właścicielami gruntów na terenie ostoi Niedzieliska (zadanie A1)
 • Odbyły się 2 spotkania z właścicielami gruntów na terenie ostoi Zachodniowołyńska Dolina Bugu (zadanie A1)
 • Murawy na wizji (Zadanie D4)
 • Podpisaliśmy pierwszą umowę z prywatnym właścicielem na wypas muraw nad Odrą (Zadanie C8)
 • Ogrodziliśmy murawy przeznaczone do wypasu obwoźnego! (Zadanie C6)
 • Odbyło się spotkanie z właścicielami gruntów na terenie ostoi Żurawce (Zadania A1)
 • Siódme spotkanie European Dry Grassland Group na Słowacji (Zadanie D8)
 • Kolejne murawy wypasione! (Zadanie C6)
 • Odbyło się spotkanie z burmistrzem gminy Szczebrzeszyn w sprawie ostoi Niedzieliska (Zadanie A1)
 • Największe stanowisko storczyka purpurowego na Lubelszczyźnie - zniszczone!
 • Zakwitła ostnica piaskowa!
 • Spotkanie w sprawie wzmocnienia populacji żmijowca czerwonego (Zadanie C5)
 • W Tygodniku Zamojskim Ukazał się artykuł o naszym projekcie
 • Zakres działań na terenie nadleśnictwa Mieszkowice ustalony! (Zadanie A1)
 • Rozpoczęliśmy obwoźny wypas owiec na murawach! (Zadanie C6)
 • Sprawozdanie ze spotkania w Lublinie 07.04.2010 (Zadanie A1)
 • Odbyło się seminarium "Edukacja i budowanie poparcia dla ochrony przyrody w obszarach Natura 2000 - dotychczasowe doświadczenia i perspektywy"
 • Folder o projekcie - już dostępny! (Zadanie D1)
 • Pierwsze kroki (Zadanie A1) •