aktualności  |  o projekcie  |  o murawach  |  o nas  |  sponsorzy  |  galeria  |  film  |  pliki  |  raport końcowy  |  archiwum  |  linki  |  kontakt
 |    


Czynna ochrona na stanowiskach żmijowca (Zadanie C5)
W dniu 03 grudnia Klub Przyrodników w porozumieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Lublinie zorganizował prace na dwóch stanowiskach żmijowca czerwonego w ostojach Natura 2000 "Dobużek" PLH060039 i "Posadów" PLH060073. Znajdującym się tu niewielkim populacjom żmijowca zagraża wzrost bujności muraw kserotermicznych spowodowany brakiem użytkowania i niekorzystnymi warunkami siedliskowymi. W akcji wzięła udział grupa wolontariuszy złożona z członków i sympatyków Zamojskiego Towarzystwa Przyrodniczego. Rezultatem prac było oczyszczenie z warstwy suchych traw ok. 14-arowej powierzchni muraw kserotermicznych, gdzie poza żmijowcem czerwonym rosną takie chronione gatunki, jak miłek wiosenny i goryczka krzyżowa.