aktualności  |  o projekcie  |  o murawach  |  o nas  |  sponsorzy  |  galeria  |  film  |  pliki  |  raport końcowy  |  archiwum  |  linki  |  kontakt
 |    


Zakwitła ostnica piaskowa!
Na murawach, którymi Klub Przyrodników zajmuje się w ramach projektu zakwitł jeden z najrzadszych gatunków kserotermicznych w Polsce - ostnica piaskowa Stipa borysthenica. Ta trawa znana jest z zaledwie 4 stanowisk w kraju - 3 z nich znajdują się na terenie obszaru Natura 2000 Dolna Odra. Ostnica piaskowa jest gatunkiem objętym w Polsce ochroną całkowitą i wpisanym do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin jako krytycznie zagrożony wyginięciem. Jej nieliczne stanowiska znajdują się również w północno-wschodnich Niemczech, znana jest także z Węgier i Ukrainy gdzie znajduje się centrum jej zasięgu. Wszędzie jest gatunkiem rzadkim. Niestety ostnica piaskowa nie została umieszczona w II Załączniku Dyrektywy Siedliskowej. W Polsce jej siedliskiem są ciepłolubne murawy napiaskowe (kod: 6120*). Jest również wymieniana jako gatunek charakterystyczny dla nie występującego w Polsce siedliska - piaszczystych stepów panońskich (Pannonian sand steppes), kod: 6260*.

W ramach projektu LIFE+ większość polskich, znanych stanowisk ostnicy piaskowej zostanie objęta ochroną. Już w tym roku na części rozpoczęto ekstensywny wypas owiec. Również w tym roku z 2 stanowisk zostaną usunięte naloty sosny, topoli osiki, robinii, brzozy oraz tarniny. W przyszłym roku zaplanowane są działania zmierzające do odtworzenia części muraw, które wg. danych historycznych były stanowiskami ostnicy w przeszłości.