aktualno¶ci  |  o projekcie  |  o murawach  |  o nas  |  sponsorzy  |  galeria  |  film  |  pliki  |  raport końcowy  |  archiwum  |  linki  |  kontakt
 |    


Zajęcia dla młodzieży w Lubyczy Królewskiej (Zadanie D3)
W dniu 24 paĽdziernika, w Zespole Szkół w Lubyczy Królewskiej zorganizowali¶my zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej z klas Ia, Ib i Ic. Podczas zajęć zapoznali¶my uczniów z tematyk± sieci Natura 2000, muraw kserotermicznych oraz realizowanego projektu "Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce - teoria i praktyka". Duż± niespodziank± dla uczniów i ich wychowawców był fakt, iż nasz projekt realizowany jest między innymi w pobliskiej ostoi Natura 2000 "Żurawce". Największym zainteresowaniem w trakcie zajęć cieszyła się demonstracja mechanizmu przemieszczania się nasion gatunków kserotermicznych na przykładzie ostnicy. Dziękujemy za pomoc w organizacji spotkań dyrekcji Zespołu Szkół w Lubyczy Królewskiej oraz opiekunom klas.