aktualności  |  o projekcie  |  o murawach  |  o nas  |  sponsorzy  |  galeria  |  film  |  pliki  |  raport końcowy  |  archiwum  |  linki  |  kontakt
 |    


Ruszyło sprzątanie wysypiska w Nawodnej (Zadanie C3)
Murawy kserotermiczne w Nawodnej to jeden z najciekawszych i najcenniejszych kompleksów muraw kserotermicznych w dolinie Odry. Mają tu swoje ważne stanowiska gatunki takie jak goździk piaskowy Dianthus arenarius, storczyk kukawka Orchis militaris czy goryczka krzyżowa Gentiana cruciata. Niestety, niechlubną tradycją stało się w Nawodnej nielegalne wybieranie piasku z nasady skarpy, co skutkuje jej osuwaniem się i niszczeniem najcenniejszych płatów roślinności ciepłolubnej. Do wyrobisk w nasadzie skarpy wyrzucane są przy okazji śmieci bytowe, gruz i zanieczyszczoną nim ziemię. Oprócz oczywistego skażenia środowiska góry śmieci są źródłem eutrofizacji siedlisk oraz zawlekania gatunków inwazyjnych w obręb muraw. Choć murawy w Nawodnej znane są badaczom od dziesięcioleci, i również od dziesięcioleci badacze apelują o zaprzestanie wybierania piasku oraz likwidację dzikiego wysypiska śmieci do dnia dzisiejszego, a raczej przedwczorajszego nic się tu nie zmieniało. Od poniedziałku pełną parą ruszyło sprzątanie wysypiska, realizowane w ramach naszego projektu. Z wyrobiska wywieziono już kilkanaście przyczep odpadów i gruzu, teren uprzątnięto, a niebezpieczne odpady, jak eternit, szkło, papa i opony zostały zebrane oddzielnie i zutylizowane. W kolejnym etapie działań ochrony czynnej w obrębie murawy planujemy zabezpieczenie wyrobiska i oznaczenie specjalnymi tablicami, przerzedzenie drzewostanu oraz ogrodzenie oraz ekstensywny wypas na najcenniejszych płatach muraw a także przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród mieszkańców Nawodnej, zapobiegającej "odrodzeniu się" wysypiska.