aktualności  |  o projekcie  |  o murawach  |  o nas  |  sponsorzy  |  galeria  |  film  |  pliki  |  raport końcowy  |  archiwum  |  linki  |  kontakt
 |    


Zakupiliśmy działkę w ostoi Katy! (Zadanie B1)
Po licznych rozmowach udało nam się namówić jednego z prywatnych właścicieli gruntów w ostoi Kąty (PLH060010) na sprzedaż działki obejmującej cenne płaty muraw kserotermicznych. Zakupiona działka została uprzednio wydzielona z większej działki zawierającej w dużej mierze pola uprawne. W sumie Klub Przyrodników stał się posiadaczem 5,8 ha jednego z najcenniejszych płatów muraw kserotermicznych w kraju. Obszar Kąty od dawna znany jest naukowcom i przyrodnikom jako wybitnie unikatowe i bogate florystycznie refugium roślinności kserotermicznej. Występuje tu aż 26 gatunków chronionych, związanych z murawami kserotermicznymi, co w przypadku tak małej ostoi (24 ha) stanowi bardzo wysoką liczbę. Niestety, mimo długotrwałych rozmów żaden z właścicieli działek na terenie ostoi Kąty nie podjął się współpracy w ramach projektu, w celu ochrony tych cennych siedlisk. W tej sytuacji Klub postanowił wykupić część działek, oraz zapewnić im prawidłową ochronę we własnym zakresie.