aktualno¶ci  |  o projekcie  |  o murawach  |  o nas  |  sponsorzy  |  galeria  |  film  |  pliki  |  raport końcowy  |  archiwum  |  linki  |  kontakt
 |    


Konferencja w Kazimierzu Dolnym
W dniach 26-28 maja 2014 r., w Kazimierzu Dolnym nad Wisł± odbyła się konferencja, organizowana przez RDO¦ w Lublinie pt. "Praktyczne efekty realizacji projektów czynnej ochrony przyrody współfinansowanych ze ¶rodków Unii Europejskiej". Seminarium stanowi podsumowanie projektu pt. "Ochrona siedlisk przyrodniczych i gatunków na obszarach sieci Natura 2000 w województwie lubelskim" POI¦.05.01.00-00-228/09, realizowanego ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ¦rodowisko. Na konferencji przedstawiono szereg projektów ochrony przyrody, realizowanych w województwie lubelskim, w tym projekt "Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce - teoria i praktyka".