aktualności  |  o projekcie  |  o murawach  |  o nas  |  sponsorzy  |  galeria  |  film  |  pliki  |  raport końcowy  |  archiwum  |  linki  |  kontakt
 |    


Pierwszy cykl spotkań dotyczących planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na Lubelszczyźnie (Zadanie A2)
W dniach 7-9. listopada odbył się cykl spotkań Zespołów Lokalnej Współpracy związanych z tworzeniem planów zadań ochronnych dla ostoi Natura 2000 "Stawska Góra", "Żurawce", "Niedzieliska" i "Kąty", objętych projektem LIFE + "Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce - teoria i praktyka". Spotkania prowadzone były przez Małgorzatę Polkowską z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, Katarzynę Barańską z Klubu Przyrodników oraz dwójkę ekspertów lokalnych zatrudnionych przy projekcie LIFE+ na Lubelszczyźnie - Annę Cwener i Piotra Chmielewskiego. Podczas pierwszego cyklu spotkań warsztatowych omówiono ogólne cele i założenia sieci Natura 2000 w Polsce, założenia projektu LIFE+, przedmioty ochrony w ostojach objętych projektem oraz zagrażające im czynniki, które następnie były przedmiotem dyskusji w gronie złożonym m. in. z przedstawicieli administracji samorządowej, właścicieli prywatnych, pracowników Lasów Państwowych, Roztoczańskiego Parku Narodowego, Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i organizacji pozarządowych. Drugi cykl spotkań zaplanowano na początek grudnia.