aktualności  |  o projekcie  |  o murawach  |  o nas  |  sponsorzy  |  galeria  |  film  |  pliki  |  raport końcowy  |  archiwum  |  linki  |  kontakt
 |    


Cztery murawy kserotermiczne zostały objęte ochroną prawną (Zadanie A2)
Po długich staraniach udało się objąć ochroną prawną cztery murawy kserotermiczne, którymi opiekujemy się w ramach projektu. W Zatoni Dolnej cała 16 hektarowa działka została na mocy uchwały Rady Miejskiej w Chojnie użytkiem ekologicznym "Skarpy w Zatoni" a najcenniejsze (choć niewielkie) zbocze kserotermiczne w Nawodnej zostało powołane do ochrony jako pomnik przyrody "Storczykowa skarpa". Radni gminy Cedynia powołali natomiast dwa kolejne proponowane przez nas pomniki przyrody: "Ciepłolubna wydma", oraz "Ostnicowa Skarpa". Dobór form ochrony przyrody jest ściśle związany z charakterem obiektu. Jeżeli murawa stanowi dużą, osobną działkę geodezyjną właściwą formą jest użytek ekologiczny, natomiast jeśli murawa jest niewielkim powierzchniowo obiektem wyróżniającym się morfologicznie z otoczenia i zlokalizowana jest w obrębie bardzo dużej działki, często o innym charakterze (np. lasu) to najlepszą formą ochrony jest w takiej sytuacji pomnik przyrody. Dziękujemy Radom Miejskim Cedyni i Chojny za życzliwe podejście do problemu i powołanie pomników i użytku. Jesteśmy przekonani, że te nowe obiekty nie tylko poprawią stan ochrony cennych siedlisk i gatunków, ale także przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej obu gmin.