aktualności  |  o projekcie  |  o murawach  |  o nas  |  sponsorzy  |  galeria  |  film  |  pliki  |  raport końcowy  |  archiwum  |  linki  |  kontakt
 |    


Złożyliśmy raport końcowy projektu
Dnia 31 marca 2014 r. złożyliśmy raport końcowy z projektu. Trzy kopie raportu zostały przesłane do Komisji Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz do Zespołu Monitorującego projekt. Tym samym projekt oficjalnie dobiegł końca.

W sumie, podczas projektu działaniom ochronnym poddano 225 ha cennych siedlisk przyrodniczych w 8 obszarach Natura 2000. Na 225 ha siedliska skutecznie powstrzymano negatywne procesy, takie jak sukcesja naturalna, eutrofizacja, degeneracja związana z antropopresją (zaśmiecanie, nieuporządkowany ruch turystyczny). Na 20,2 ha zainicjowano proces odtwarzania siedlisk kserotermicznych. Na kolejnych 61,19 ha przywrócono ekstensywny wypas zwierząt. Polepszono stan populacji oraz stanowisk kilkudziesięciu gatunków chronionych roślin i zwierząt, w tym tak rzadkich jak: żmijowiec czerwony Echium russicum, obuwik pospolity Cyprypedium calceolus, dziewięćsił popłocholistny Carlina onopordifolia, krwawnik szczecinkolistny Achillea setacea, ostnica piaskowa Stipa borysthenica, ostnica powabna Stipa pulcherrima, pajęcznica liliowata Anthericum liliago, storczyk purpurowy Orchis purpurea, ślimak żeberkowany Helicopsis strata, gryziel stepowy Atypus murali, szlaczkoń szafraniec Colias myrmidone. Ponadto w 8 obszarach Natura 2000 znacząco ograniczono ekspansję kilku groźnych gatunków inwazyjnych, takich jak robinia akacjowa Robinia pseudoacacia, barszcz Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi czy mahonia Mahonia aquifolia. Tworząc nowe rezerwaty, użytki ekologiczne i pomniki przyrody oraz szczegółowe plany ochrony zapewniono trwałą i profesjonalną ochronę dla 12 obiektów. Dodatkowo stworzono solidną podstawę ochrony siedliska 6210 w całym kraju w postaci Habitat Action Plan.

To jednak nie koniec naszych działań na murawach. Pod koniec projektu stworzyliśmy tzw. Life After-LIFE Conservation Plan, który zawiera informacje dotyczące podjęcia koniecznych działań ochronnych po zakończeniu projektu. Informacje w nim zawarte dotyczą również przewidywanych źródeł finansowania tych działań oraz jednostki odpowiedzialne za ich przeprowadzenie.