aktualności  |  o projekcie  |  o murawach  |  o nas  |  sponsorzy  |  galeria  |  film  |  pliki  |  raport końcowy  |  archiwum  |  linki  |  kontakt
 |    


Jesienne wycinki na murawach (Zadanie C1)
Wraz z nastaniem jesiennych chłodów rozpoczęliśmy wycinki nalotu drzew i krzewów na murawach. W tym roku planujemy oczyścić przeszło 22 ha muraw. Prace rozpoczęliśmy od Owczar (obszar Ujście Warty), gdzie głównym problemem są ekspansywne zarośla robinii akacjowej. Były już one zwalczane w poprzednich latach, niestety, szybko odrosły. Uciążliwość robinii sprowadza się głównie do faktu, że przycięta tuż przy korzeniu w kolejnym roku puszcza wiele nowych pędów, tworząc zwarty, ciernisty, trudny do przebycia i zwalczenia zagajnik, zwany czasem przez leśników "małpim gajem". Co gorsza, po wycięciu głównego pnia roślina wytwarza dużą ilość pędów przybyszowych, wyrastających na jej korzeniach. Zagęszcza to dodatkowo zagajnik praktycznie uniemożliwiając przetrwanie roślinności światłożądnej. Próbujemy uniknąć tego problemu ucinając pnie robiniowie na wysokości ok. 120 cm. Metodę tą polecili nam leśnicy, sami mający często problemy z tym inwazyjnym gatunkiem. W ten sposób za rok nie będziemy mieli do czynienia z gęstą i rozłożystą "miotłą" silnych pędów odziomkowych, a jedynie z łatwymi do obłamania gałęziami bocznymi, wyrastającymi na pozostawionych pniaczkach. Regularne obłamywanie odrastających gałązek jeszcze przed ich zdrewnieniem powinno doprowadzić do stopniowego osłabienia rośliny, aż do całkowitego jej obumarcia. Pozostawienie części pnia zatrzymuje także proces tworzenia pędów przybyszowych na korzeniach, co zapobiega zwieraniu się i zagęszczaniu młodnika. Zaletą tej metody jest także fakt, ze umożliwia ona lepsze doświetlenie roślinności murawowej, co decyduje o jej przetrwaniu. Testowaliśmy już tą procedurę w zeszłym sezonie na niewielkich powierzchniach i daje ona pozytywne rezultaty. Miejmy nadzieję, że jej stosowanie ułatwi skuteczne zwalczenie uciążliwego gatunku obcego, jakim jest robinia, bez konieczności użycia środków chemicznych.