aktualności  |  o projekcie  |  o murawach  |  o nas  |  sponsorzy  |  galeria  |  film  |  pliki  |  raport końcowy  |  archiwum  |  linki  |  kontakt
 |    


Rozpoczęto prace pielęgnacyjne na murawach Zachodniowołyńskiej Doliny Bugu (Zadanie C5)
11 września rozpoczęto, wykonywane dzięki zaangażowaniu w projekt Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, prace na stromych zboczach doliny Bugu w okolicach Czumowa (obszar Natura 2000 Zachodniowołyńska Dolina Bugu), polegające na mechanicznym koszeniu nadmiernie wybujałej murawy kserotermicznej i usuwaniu pokosu, a także wygrabianiu wojłoku. Działanie ma na celu przygotowanie powierzchni w Czumowie do wysadzenia pierwszych wyhodowanych w ramach projektu sadzonek żmijowca czerwonego Echium russicum. Nasiona do hodowli sadzonek zostały zebrane przez pracowników Ogrodu Botanicznego w Lublinie z zagrożonej populacji żmijowca w Czumowie. Jednocześnie lokalni eksperci z woj. lubelskiego: Anna Cwener i Piotr Chmielewski, wraz z kierowniczką projektu - Katarzyną Barańską, zajęli się oznaczaniem okazów szczodrzeńca zmiennego Chamaecytisus albus, mającego tu jedyną w kraju populację, w celu uchronienia go przed ewentualnym skoszeniem. Takie przygotowanie powierzchni do wysadzania sadzonek żmijowca znacząco poprawi przeżywalność roślin i jest gwarantem powodzenia akcji reintrodukcji tego gatunku.