aktualności  |  o projekcie  |  o murawach  |  o nas  |  sponsorzy  |  galeria  |  film  |  pliki  |  raport końcowy  |  archiwum  |  linki  |  kontakt
 |    


Odtwarzanie muraw kserotermicznych w ostoi Kąty (Zadanie C4)
W 2011 roku Klub Przyrodników zakupił działkę w ostoi Natura 2000 "Kąty" nieopodal Zamościa o powierzchni 5,8 ha. Zakupiona działka składa się z muraw kserotermicznych oraz z młodego ugoru. W dniu 01 września 2012 grupa wolontariuszy złożona z członków i sympatyków Zamojskiego Towarzystwa Przyrodniczego udała się do ostoi "Kąty" aby wspomóc odtwarzanie murawy na ugorze poprzez wysiew nasion roślin z okolicznych zbiorowisk kserotermicznych. Zbierano gatunki charakterystyczne dla muraw nawapiennych, jak oman wąskolistny, koniczyna długokłosowa, szałwia okręgowa, dziewięćsił pospolity, pszeniec różowy, koniczyna pagórkowa, przelot pospolity, gorysz alzacki i in. Mamy nadzieję, że zabieg ten w znaczący sposób przyspieszy proces regeneracji muraw kserotermicznych na tym terenie.