aktualności  |  o projekcie  |  o murawach  |  o nas  |  sponsorzy  |  galeria  |  film  |  pliki  |  raport końcowy  |  archiwum  |  linki  |  kontakt
 |    


Wizyta przyrodników z Danii na murawach w Dolinie Odry (Zadanie D8)
Grupa przyrodników z Danii złożyła nam wizytę w rejonie Dolnej Odry. Przyjechało kilka osób, które są zaangażowane w podobny do naszego projekt ochrony muraw na terenie Danii. Wizytę rozpoczęliśmy w Owczarach od zaprezentowania swoich projektów - podczas prezentacji przedstawiliśmy założenia, metodykę, oczekiwania i wstępne wyniki naszego projektu, nasi koledzy z Danii przedstawili swoje działania. Następnie przenieśliśmy się w teren i w ciągu dwóch dni obejrzeliśmy kilkanaście muraw kserotermicznych w regionie. Na murawach dyskutowaliśmy na temat stosowanych w danym miejscu metod ochrony, napotykanych problemów i najlepszych rozwiązań. Wspólnie uczestniczyliśmy też w przewożeniu owiec między dwoma murawami. W czasie dwudniowej wizyty wiele dowiedzieliśmy się o projekcie realizowanym w Danii i wymieniliśmy się wieloma cennymi doświadczeniami i wiedzą.