aktualności  |  o projekcie  |  o murawach  |  o nas  |  sponsorzy  |  galeria  |  film  |  pliki  |  raport końcowy  |  archiwum  |  linki  |  kontakt
 |    


Odbyły się 2 spotkania z właścicielami gruntów na terenie ostoi Zachodniowołyńska Dolina Bugu (zadanie A1)
W14 lipca zorganizowano 2 spotkania w Gródku i Czumowie (okolice Hrubieszowa) z właścicielami muraw kserotermicznych Zachodniowołyńskiej Doliny Bugu. Celem obydwu spotkań było przedstawienie ogólnych założeń projektu oraz planowanych w nim działań ochronnych obejmujących murawy na zboczach doliny Bugu nieopodal Gródka i Czumowa. Projekt wzbudził duże zainteresowanie właścicieli. Podobnie jak w przypadku spotkania w Niedzieliskach, wszyscy otrzymali ankiety, w których mogli wyrazić swoją opinię na temat planowanych zadań ochronnych. Na spotkaniach doradcy rolni przedstawili również możliwości uzyskania dopłat unijnych do użytkowania muraw kserotermicznych oraz innych siedlisk marginalnych. Przedstawiciele Klubu Przyrodników pragną podziękować sołtysom wsi Gródek i Czumów, oraz doradcom rolnym: P. Annie Koszałko i P. Janowi Grabarczukowi za organizację obydwu spotkań, a także wszystkim przybyłym za uczestnictwo w spotkaniach.