aktualności  |  o projekcie  |  o murawach  |  o nas  |  sponsorzy  |  galeria  |  film  |  pliki  |  raport końcowy  |  archiwum  |  linki  |  kontakt
 |    


Pomogli nam wolontariusze (Zadanie C6)
Wiele muraw nad dolną Odrą silnie zarosła na skutek braku użytkowania. W związku z tym jednym z głównych celów projektu jest wycinanie niepożądanych gatunków drzew i krzewów. Oprócz profesjonalnych firm do wycinki zaprosiliśmy również wolontariuszy. Dnia 2 października młodzież z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Moryniu, pod czujną opieką pań Julity Miecznikowskiej i Edyty Domaradzkiej oraz pracowników projektu (Pawła Plucińskiego, Michała Żmihorskiego i Katarzyny Barańskiej) wycięli blisko 2 ha nalotu brzozy i osiki z muraw i wrzosowisk na terenie obszaru Natura 2000 Dolna Odra! Zarówno młodzież, jak i Panie opiekunki wykazali się wielkim zaangażowaniem i pracowali naprawdę ciężko, nie tracąc jednak ani na chwilę animuszu, poczucia humoru i radości z wykonywania tak ważnych przyrodniczo działań. Podczas pracy sporo się także nauczyli o ochronie czynnej. Wyniki pracy podsumowano na wspólnym ognisku. Usuwanie drzew i krzewów z siedlisk półnaturalnych, takich jak murawy czy wrzosowiska oprócz doświetlenia przygotowują również do wprowadzenia kolejnej formy ochrony jaką jest ekstensywny wypas. Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym i zapraszamy w przyszłym roku!