aktualności  |  o projekcie  |  o murawach  |  o nas  |  sponsorzy  |  galeria  |  film  |  pliki  |  raport końcowy  |  archiwum  |  linki  |  kontakt
 |    


Odbyło się spotkanie z właścicielami gruntów na terenie ostoi Żurawce (Zadania A1)
Dnia 20 czerwca, w świetlicy wiejskiej w Żurawcach (pow. Tomaszów Lubelski, gm. Lubycza Królewska), odbyło się spotkanie przedstawicieli Klubu Przyrodników - Katarzyny Barańskiej, Anny Cwener i Piotra Chmielewskiego z właścicielami gruntów, na których położone są użytki ekologiczne "Korhynie" i "Żurawce", będące częścią ostoi Natura 2000 "Żurawce". W spotkaniu uczestniczyli również doradcy rolniczy: P. Jerzy Cynka i P. Waldermar Gargoła, prywatnie członek Zamojskiego Towarzystwa Przyrodniczego. Projekt "Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce - teoria i praktyka" i przewidziane w nim działania ochronne spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem zarówno właścicieli prywatnych, jak i prezesa Spółdzielni Produkcji Rolnej w Żurawcach, na gruntach której znajduj się znaczna część Żurawców. Z dużą aprobatą został przyjęty pomysł odkrzaczenia części muraw oraz przerzedzenia jałowczysk, a także przeprowadzenia przez Żurawce ścieżki edukacyjnej i postawienia tablic edukacyjnych. Duże zainteresowanie wzbudziła również możliwość wypasu zwierząt na części ostoi obejmującej kwietne murawy kserotermiczne. Rozmowy z właścicielami gruntów z ostoi Żurawce z pewnością będą kontynuowane w przyszłości.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym na spotkanie! A w szczególności Panom Cynce i Gargole za pomoc w organizacji spotkania.