aktualności  |  o projekcie  |  o murawach  |  o nas  |  sponsorzy  |  galeria  |  film  |  pliki  |  raport końcowy  |  archiwum  |  linki  |  kontakt
 |    


Wycinki drzew i krzewów na Lubelszczyźnie (Zadanie C1)
Z końcem jesieni 2012 roku kontynuujemy wycinki na najsilniej zakrzaczonych i zadrzewionych murawach w województwie lubelskim. W tym roku pracami objęliśmy ostoje Natura 2000 "Kąty", "Niedzieliska", "Stawska Góra" i "Żurawce", gdzie zajmujemy się likwidacją siewek i odrostów drzew i krzewów, wycinką zarośli tarniny i derenia oraz kilkudziesięcioletnich nasadzeń sosny czarnej w miejscach dających nadzieję na odtworzenie roślinności kserotermicznej. Zdjęcia z tegorocznych prac zamieszczamy w naszej galerii.