aktualności  |  o projekcie  |  o murawach  |  o nas  |  sponsorzy  |  galeria  |  film  |  pliki  |  raport końcowy  |  archiwum  |  linki  |  kontakt
 |    


20 lat LIFE!
W maju bieżącego roku Instrument Finansowy Komisji Europejskiej LIFE świętuje swoje 20-lecie. W związku z tym w całej Europie beneficjenci projektów LIFE oraz Komisja Europejska będą organizowali w tym miesiąc dni otwarte LIFE oraz inne imprezy poświęcone temu wydarzeniu.

LIFE+ to jedyny instrumentem finansowy Unii Europejskiej skupiający się wyłącznie na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących tego zagadnienia.

Od początku powstania w 1992 r. do 2006 r. LIFE sfinansował 3104 projekty z zakresu ochrony środowiska w całej Unii Europejskiej, a jego wkład w te projekty wyniósł w przybliżeniu 2,2 miliardów €. W ramach programu LIFE+ zaplanowanego na lata 2007-2013 przeznaczono kolejne blisko 2.2 miliardów € na wspieranie projektów z zakresu ochrony środowiska.

W maju 2012 również Klub Przyrodników będzie świętował 20-lecie LIFE. 25 maja odbędą się warsztaty dla samorządów terytorialnych m.in. z zakresu wykorzystywanie funduszy LIFE w celu ochrony muraw kserotermicznych i innych zagrożonych siedlisk.