aktualności  |  o projekcie  |  o murawach  |  o nas  |  sponsorzy  |  galeria  |  film  |  pliki  |  raport końcowy  |  archiwum  |  linki  |  kontakt
 |    


Rozpoczęliśmy kolejny etap odtwarzania muraw kserotermicznych w Owczarach (Zadanie C4)
Tak jak już pisaliśmy w poprzedniej aktualności, po usunięciu robinii akacjowej i zerwaniu wierzchniej warstwy gleby, kolejnym etapem jest wprowadzanie na odtwarzane murawy gatunków kserotermicznych. W Owczarach, na 40-arowej powierzchni "dziewiczego" podłoża wyznaczyliśmy 9 kwadratów o boku 15 m. Trzy kwadraty zostały obsiane nasionami zebranymi uprzednio na pobliskich murawach. Nasiona zbierane były dwiema metodami: selektywnie - z wybranych gatunków oraz czerpakiem z całej runi. Tak powstałe mieszanki nasion wysiano na różnych częściach kwadratów. Na 3 kolejne kwadraty wysadziliśmy po 4 implanty na kwadrat, również pochodzące z pobliskich muraw. Każdy implant miał powierzchnię 40x60 cm i głębokość min. 25 cm. Trzy ostatnie kwadraty zostawiliśmy jako powierzchnie kontrolne, do naturalnej sukcesji.
Eksperyment ma za zadanie powiedzieć nam, czy wspomaganie natury w odtwarzaniu muraw (np. poprzez siew nasion lub przesadzanie implantów) jest konieczne, czy przyspiesza proces odtwarzania się tego typu zbiorowisk, a jeżeli tak, to która z zastosowanych metod jest najodpowiedniejsza.