aktualności  |  o projekcie  |  o murawach  |  o nas  |  sponsorzy  |  galeria  |  film  |  pliki  |  raport końcowy  |  archiwum  |  linki  |  kontakt
 |    


Spotkanie dotyczące współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach ochrony przyrody
Uczestniczyliśmy w spotkaniu dotyczącym transgranicznego zarządzania zasobami przyrodniczymi w regionie Dolnej Odry. Spotkanie miało miejsce 25 października w siedzibie nadleśnictwa Gryfino. W spotkaniu uczestniczyli przyrodnicy z Niemiec, RDOŚ w Szczecinie, przedstawiciele Lasów Państwowych i przyrodnicy. Strona Polska przedstawiła założenia i wyniki prac nad planem zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej odry oraz Dolna Odra. Goście z Niemiec przedstawili metody zarządzania zasobami przyrodniczymi przyjęte w ich kraju. Paweł Pluciński z Klubu Przyrodników przedstawił założenia i wyniki projektu Life + "Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce - teoria i praktyka".