aktualności  |  o projekcie  |  o murawach  |  o nas  |  sponsorzy  |  galeria  |  film  |  pliki  |  raport końcowy  |  archiwum  |  linki  |  kontakt
 |    


Wydaliśmy film o ochronie muraw! (Zadanie D4)
Ukazał się krótki film dokumentalny o naszym projekcie "Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce - teoria i praktyka". Film trwa 37 minut i przedstawia główne zadania ochrony muraw realizowane w naszym projekcie, zarówno w regionie dolnej Odry i Warty, jak i na Lubelszczyźnie. Film pokazuje jak w rzeczywistości wyglądają wycinki na murawach, zrywanie gleby, odtwarzanie roślinności kserotermicznej, walka z gatunkami inwazyjnymi lub mobilny wypas owiec. Piękne ujęcia siedlisk kserotermicznych, wraz z najrzadszymi gatunkami roślin, są urozmaicone komentarzami głównych uczestników projektu, którzy opisują zagrożenia muraw, problemy z ich ochroną i tłumaczą dlaczego i w jaki sposób powinniśmy dbać o to cenne siedlisko. Film jest rozpowszechniany na płycie - chętnych zapraszamy do kontaktu z biurem Klubu.