aktualności  |  o projekcie  |  o murawach  |  o nas  |  sponsorzy  |  galeria  |  film  |  pliki  |  raport końcowy  |  archiwum  |  linki  |  kontakt
 |    


Odbyło się spotkanie z burmistrzem gminy Szczebrzeszyn w sprawie ostoi Niedzieliska (Zadanie A1)
27-ego maja odbyło się spotkanie z burmistrzem gminy Szczebrzeszyna w sprawie realizacji projektu na terenie ostoi Natura 2000 Niedzieliska. Obszar ten jest jednym z najtrudniejszych obiektów objętych projektem, głównie ze względu na skomplikowaną strukturę własnościową oraz dużą ilość zagrożeń, w tym sukcesja naturalna, zaśmiecanie, zaorywanie fragmentów muraw. Na spotkaniu przedstawiciele Klubu Przyrodników: Katarzyna Barańska, Anna Cwener i Piotr Chmielewski przedstawili planowane w projekcie zadania ochronne. Burmistrz Szczebrzeszyna zaproponował ze swojej strony zorganizowanie na początku lipca spotkania z właścicielami gruntów wchodzących w skład ostoi. Na spotkaniu obecny był również przedstawiciel Ośrodka Doradctwa Rolnośrodowiskowego, który zaproponował swoją pomoc w negocjacjach z rolnikami.