aktualności  |  o projekcie  |  o murawach  |  o nas  |  sponsorzy  |  galeria  |  film  |  pliki  |  raport końcowy  |  archiwum  |  linki  |  kontakt
 |    


Przedłużenie projektu
Pod koniec 2013 roku podjęliśmy decyzję o przedłużeniu projektu o 3 miesiące (do marca 2014). Pierwszym powodem przedłużenia są przede wszystkim przedłużające się procedury związane z zatwierdzaniem planów ochrony dla obszarów Natura 2000 oraz rezerwatu Słoneczne Wzgórza, stworzonych w ramach projektu. Kolejnym jest natomiast przedłużające się zadania związane z wykupem gruntów, a konkretnie z zakupem działki koło Krajnika Dolnego, obejmującej jedne z najcenniejszych muraw w regionie.