aktualności  |  o projekcie  |  o murawach  |  o nas  |  sponsorzy  |  galeria  |  film  |  pliki  |  raport końcowy  |  archiwum  |  linki  |  kontakt
 |    


Usuwanie barszczu Sosnowskiego w okolicy ostoi "Żurawce" (Zadanie C2)
Barszcz Sosnowskiego jest rośliną z rodziny selerowatych pochodzącą z Kaukazu. Sprowadzony został do Polski w połowie XX wieku jako wydajna roślina paszowa, miododajna i ozdobna. Niedługo później okazało się, iż sok barszczu posiada właściwości toksyczne i z tego powodu zaczęto stopniowe wycofywanie tej rośliny z uprawy. Niestety, barszcz szybko wydostał się poza granice upraw, ogródków i pasiek, i rozpoczął szybki proces opanowywania okolicznych terenów. Obecnie, poza Polską, spotykany jest on w Rosji, Białorusi, Litwie, Łotwie, Estonii, w Niemczech, oraz na Węgrzech i Ukrainie. Ponieważ barszcz stanowi zagrożenie nie tylko dla ludzi i zwierząt, ale również dla cennych siedlisk przyrodniczych (m.in. ze względu na zacieniające ruń, olbrzymie liście), Klub Przyrodników i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie zainicjowali walkę z barszczem Sosnowskiego w najbliższym sąsiedztwie ostoi "Żurawce", gdzie gatunek ten zajmuje przede wszystkim pobocza szosy prowadzącej z Lubyczy Królewskiej do Machnowa Nowego. Rośliny niszczone będą w dwojaki sposób: poprzez ręczne wyrywanie oraz czterokrotne koszenie w ciągu roku młodych osobników zanim dojrzeją i wydadzą nasiona (1 okaz produkuje kilkadziesiąt tysięcy nasion). Właśnie rozpoczął się pierwszy etap prac.