aktualności  |  o projekcie  |  o murawach  |  o nas  |  sponsorzy  |  galeria  |  film  |  pliki  |  raport końcowy  |  archiwum  |  linki  |  kontakt
 |    


Zakończyliśmy pierwszy etap odtwarzania muraw kserotermicznych (Zadanie C4)
Z końcem sierpnia, na 3 powierzchniach (Trutwiniec, Górzyca i Owczary) zakończyliśmy pierwszy etap prac związanych z odtwarzaniem muraw kserotermicznych. Na 3 fragmentach zdegenerowanych muraw kserotermicznych został usunięty wraz z karpami inwazyjny gatunek - robinia akacjowa, została zdarta wierzchnia warstwa gleby, zanieczyszczona nasionami robinii, a na powierzchni w Owczarach usunięto również pozostałości po stodołach, wybudowanych tu w latach 60-tych.
Tak przygotowane powierzchnie podzieliliśmy na kilka sekcji - w każdej z nich będzie stosowana inna metoda odtwarzania muraw kserotermicznych:
1 - przez wysiew nasion z pobliskich muraw kserotermicznych
2 - przez przeszczepianie całych fragmentów muraw
3 - przez pozostawienie do naturalnej sukcesji
Nasiona były zbierane dwiema metodami: z powierzchni całej runi - za pomoc ręcznego czerpaka oraz selektywnie - z wybranych gatunków murawowych. Nasiona były zbierane z muraw bezpośrednio przyległych lub znajdujących się w niewielkiej odległości, tak aby na odtwarzaną murawę nie wprowadzić obcego materiału genetycznego. Przygotowana mieszanka nasion będzie wysiewana ręcznie.
Przeszczepianie fragmentów muraw będzie polegało na wycinaniu kawałka darni z pobliskiej murawy i "sadzeniu" go na odtwarzanej murawie.
Jeszcze w tym roku podobne prace planujemy wykonać na terenie użytków ekologicznych Laski I i Laski II na powierzchni Pamięcin.