aktualności  |  o projekcie  |  o murawach  |  o nas  |  sponsorzy  |  galeria  |  film  |  pliki  |  raport końcowy  |  archiwum  |  linki  |  kontakt
 |    


Wyróżnienie dla Klubu Przyrodników i RDOŚ w Lublinie
28 lutego w siedzibie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie odbyło się wręczenie nagrody ekologicznej "Suseł 2010" za zasługi na polu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej na terenie województwa lubelskiego. Wśród nominowanych znaleźli się między innymi: Nadleśnictwo Parczew, Gmina Hrubieszów oraz Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody. Klub Przyrodników i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, zgłoszeni do nagrody "Suseł 2010" przez Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze, otrzymali wyróżnienie za działania na rzecz ochrony przyrody w ramach projektu "Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce - teoria i praktyka". Laureatem nagrody został P. Michał Chomiuk, organizator działań na rzecz edukacji ekologicznej i zwalczania kłusownictwa na Lubelszczyźnie.