aktualności  |  o projekcie  |  o murawach  |  o nas  |  sponsorzy  |  galeria  |  film  |  pliki  |  raport końcowy  |  archiwum  |  linki  |  kontakt
 |    


Fascynujący Świat Roślin w Zamościu (Zadanie D3)
W ramach obchodów dnia "Fascynujący Świat Roślin", Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze i stowarzyszenie "Projekt Europa" zorganizowały kilkugodzinny cykl warsztatów i odczytów w Zamościu w dniu 18. maja. Jeden z odczytów został poprowadzony przez Piotra Chmielewskiego - specjalistę przyrodnika w projekcie "Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce - teoria i praktyka", który zaprezentował uczestnikom warsztatów główne założenia projektu i dotychczasowe osiągnięcia.