aktualności  |  o projekcie  |  o murawach  |  o nas  |  sponsorzy  |  galeria  |  film  |  pliki  |  raport końcowy  |  archiwum  |  linki  |  kontakt
 |    


Podpisaliśmy pierwszą umowę z prywatnym właścicielem na wypas muraw nad Odrą (Zadanie C8)
Ekstensywny wypas to jeden z podstawowych czynników niezbędnych dla przetrwania muraw kserotermicznych. Dlatego w trakcie 4 lat projektu, przy współudziale prywatnych właścicieli gruntów chcemy podjąć próbę wypracowania mechanizmów, które pozwolą na przywrócenie tego typu gospodarowania na objętych przedsięwzięciem obszarach Natura 2000. Żeby zachęcić właścicieli do nieopłacalnego dziś ekstensywnego wypasu muraw kserotermicznych, które znajdują się na ich gruntach przewidzieliśmy w projekcie szereg działań. W zamian za podjęcie użytkowania, właściciel ma możliwość otrzymania w ramach projektu stada zwierząt oraz przyczepy do ich transportu. Ponadto otrzyma pomoc w ogrodzeniu pastwiska oraz postawieniu na nim wiaty dla zwierząt. Murawy często podlegają silnej sukcesji naturalnej co dodatkowo utrudnia przywrócenie ich użytkowania, dlatego w ramach projektu właściciel otrzymuje również pomoc w odkrzaczeniu murawy. Pracownicy projektu pomagają również takiemu właścicielowi w zdobyciu dopłat rolno środowiskowych do użytkowania muraw. Szczegółowe zasady współpracy zapisane są w umowie, którą Klub Przyrodników podpisuje z chętnym do wypasu właścicielem. Mamy nadzieję, że tego typu działanie uruchomi proces powrotu zwierząt przynajmniej na niektóre murawy kserotermiczne i że ekstensywne użytkowanie muraw na nowo stanie się opłacalną gałęzią gospodarki.

Już w tym roku udało nam się skłonić pierwszego właściciela muraw w Czelinie (zobacz opis w zakładce "o projekcie - lokalizacja - Odra") do podpisania umowy. Z kilkoma innymi osobami chętnymi do wypasu muraw na terenie obszarów Dolna Odra, Żurawce i Zachodniowołyńska Dolina Bugu trwają już rozmowy.