aktualności  |  o projekcie  |  o murawach  |  o nas  |  sponsorzy  |  galeria  |  film  |  pliki  |  raport końcowy  |  archiwum  |  linki  |  kontakt
 |    


Kolejne murawy wypasione! (Zadanie C6)
Od początku maja, w ramach projektu, na kilkunastu murawach kserotermicznych nad dolną Odrą i Wartą organizowany jest wypas obwoźny stada owiec wrzosówek. Z murawy koło Zatoni Dolnej (zobacz opis powierzchni w zakładce: o projekcie - lokalizacja - Odra - Raduń) zwierzęta zostały przewiezione ok. 40 km na południe wzdłuż doliny Odry, do miejscowości Rudnica (zobacz opis powierzchni w zakładce: o projekcie - lokalizacja - Odra - Rudnica). Najpierw zwierzęta pasły się na 0o 2-hektarowej murawie ostnicowej zajmującej zbocze niewielkiego cieku nieopodal Rudnicy. Po 2 tygodniach zostały przeniesione na jedną z najcenniejszych powierzchni na terenie obszaru Dolna Odra - obejmującą największe znane stanowisko ostnicy piaskowej w Polsce. Powierzchnia ma ok. 1 hektar i położona jest na łagodnym zboczu doliny Odry. Przed wprowadzeniem zwierząt na murawę największe skupiska ostnicy piaskowej zostały ogrodzone siatką. Dzięki temu duża część nasion tej rzadkiej trawy mogła dojrzeć bez ryzyka zniszczenia przez zwierzęta. Dodatkowo świeżo zgryziona pozostała część murawy stworzyła doskonałe warunki do kiełkowania diaspor ostnicy. Nastepnie wypasione zostały 3 mniejsze murawy w sąsiedztwie stanowiska ostnicy piaskowej, na które zwierzęta były przepędzane piechotą.