aktualności  |  o projekcie  |  o murawach  |  o nas  |  sponsorzy  |  galeria  |  film  |  pliki  |  raport końcowy  |  archiwum  |  linki  |  kontakt
 |    


Osiągnęliśmy porozumienie w sprawie rezerwatu Słoneczne Wzgórza koło Radunia (Zadanie A2)
Dnia 05.07.2011 w siedzibie Nadleśnictwa Chojna, odbyło się spotkanie dotyczące powołania leśno-stepowego rezerwatu przyrody Słoneczne Wzgórza. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Nadleśnictwa Chojna, na terenie którego leży proponowany rezerwat; Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie; Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Klubu Przyrodników.

W wyniku kilkugodzinnej dyskusji oraz wizji terenowej udało się ustalić kompromisową wersję przebiegu granic rezerwatu tak, aby najważniejsze płaty roślinności ciepłolubnej były chronione, a lasy gospodarcze o mniejszych walorach przyrodniczych nie włączone do powierzchni rezerwatu. Podjęto wszelkie starania aby rezerwat zachował spójność i objął obszary, których głównym zadaniem będzie tworzenie korytarzy ekologicznych pomiędzy najcenniejszymi płatami roślinności kserotermicznej . Spotkanie zakończono spisaniem notatki służbowej, pod którą podpisali się wszyscy uczestnicy spotkania.

Utworzenie rezerwatu Słoneczne Wzgórza po raz pierwszy zaproponowano blisko 50 lat temu. Niestety dopiero na wniosek Klubu Przyrodników z 2007 r. RDOŚ w Szczecinie podjął starania w kierunku utworzenia tej formy ochrony. W tym samym roku Klub stworzył obszerną dokumentację przyrodniczą dla rezerwatu. Słoneczne Wzgórza to jedne z najcenniejszych kompleksów roślinności ciepłolubnej w Polsce zachodniej, porównywany do rezerwatu Bielinek nad Odra.

W ramach naszego projektu LIFE przewidziane są środki na wykonanie planu ochrony rezerwatu oraz niezbędnych prac z zakresu ochrony czynnej.