aktualności  |  o projekcie  |  o murawach  |  o nas  |  sponsorzy  |  galeria  |  film  |  pliki  |  raport końcowy  |  archiwum  |  linki  |  kontakt
 |    SPONSORZYInstrument Finansowania Komisji Europejskiej LIFE+ Nature and Biodiversity
LIFE+ jest programem wspierającym projekty ochrony przyrody i środowiska we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jest kontynuacją programów LIFE I-III, które powstały jako odpowiedź na potrzebę wspierania działań związanych z przeciwstawianiem się negatywnym zmianom w środowisku naturalnym. Od roku 1992, kiedy pojawił się LIFE I, LIFE sfinansował 3104 projekty z różnych państw. Wśród nich znalazło się 10 polskich przedsięwzięć.
Okres finansowy programu LIFE+ rozpoczął się w 2007 r. i będzie trwał do 2013 r. LIFE+ skierowany jest do wszystkich podmiotów prawnych, zarówno publicznych jak i prywatnych, o charakterze komercyjnymi i nie komercyjnym, zarejestrowanych na terenie Unii Europejskiej.
Podzielony jest na 3 komponenty, wyznaczające 3 główne kierunki finansowanych przez niego działań:
  • LIFE+ Przyroda i Bioróżnorodność
  • LIFE+ Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska
  • LIFE+ Informacja i komunikacja
Więcej o instrumencie finansowym LIFE+ - na stronie www.ec.europa.eu/environment/life/index.htm.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
NFOŚiGW to najważniejsza, istniejąca od 1990 r. instytucja państwowa odpowiedzialna za finansowanie ochrony środowiska w kraju. Od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej głównym zadaniem Narodowego Funduszu jest efektywne i sprawne wykorzystanie środków unijnych przeznaczonych na rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska oraz na ochronę przyrody w naszym kraju. W tym również wdrażanie i dofinansowywanie projektów LIFE+. Fundusze NFOŚiGW w pierwszej kolejności przeznaczone są na realizację dużych przedsięwzięć o skali ponadregionalnej służących poprawie stanu czystości wód, powietrza i ziemi. Finansowane są również zadania z dziedziny geologii i górnictwa, monitoringu środowiska, przeciwdziałania zagrożeniom środowiska, ochrony przyrody i leśnictwa, popularyzowania wiedzy ekologicznej, profilaktyki zdrowotnej dzieci a także prac naukowo-badawczych i ekspertyz. W ostatnim czasie zadaniem priorytetowym NFOŚiGW są inwestycje wykorzystujące odnawialne źródła energii.
Więcej o NFOŚiGW można przeczytać na stronie www.nfosigw.gov.pl.