aktualności  |  o projekcie  |  o murawach  |  o nas  |  sponsorzy  |  galeria  |  film  |  pliki  |  raport końcowy  |  archiwum  |  linki  |  kontakt
 |    


Trwa kolejny etap odtwarzania muraw kserotermicznych (Zadanie C4)
W połowie czerwca zeszłego roku rozpoczęliśmy eksperymentalne odtwarzanie muraw kserotermicznych. Do końca sierpnia 2011 udało nam się zakończyć I etap polegający na odtworzeniu 3 płatów muraw na powierzchniach: Trutwiniec, Górzyca i Owczary. Żeby dowiedzieć się więcej o tych działaniach i szczegółach eksperymentu zobacz wątki w archiwum:

Trwają przygotowania do odtwarzania muraw kserotermicznych (Zadanie C4)

Po długich przygotowaniach rozpoczęliśmy eksperymentalne odtwarzanie 6 płatów muraw kserotermicznych (Zadanie C4)

Zakończyliśmy pierwszy etap odtwarzania muraw kserotermicznych (Zadanie C4)

Rozpoczęliśmy kolejny etap odtwarzania muraw kserotermicznych w Owczarach (Zadanie C4)

W tym roku, w marcu rozpoczęliśmy kolejny etap, polegający na odtwarzaniu jednego płatu w Owczarach i dwóch płatów na powierzchni w Pamięcinie. Podobnie jak w I etapie prace polegały na usuwaniu robinii akacjowej wraz z korzeniami oraz na zdzieraniu wierzchniej warstwy gleby (w sumie 1,7 ha). Obecnie na tak przygotowanych powierzchniach wytyczone zostały powierzchnie doświadczalne w postaci kwadratów 15x15 m. Część kwadratów obsiewana jest nasionami gatunków kserotermicznych, na części przeszczepiane są fragmenty muraw ("implanty"), a część zostanie pozostawiona do naturalnej sukcesji, jako powierzchnie kontrolne. Na wszystkich odtworzonych powierzchniach po raz kolejny zostaną zebrane próby do badań glebowych. Takie badania pozwolą nam dowiedzieć się, czy eksperymentalne zdarcie gleby na głębokość 40 cm wystarczyło aby pozbyć się przenawożonej przez robinię akacjową warstwy. Pokażą również czy na poddanych eksperymentowi powierzchniach polepszyły się również inne parametry glebowe, niezbędne dla prawidłowego odtwarzania się murawy (np. wysoka zawartość węglanu wapnia).