aktualności  |  o projekcie  |  o murawach  |  o nas  |  sponsorzy  |  galeria  |  film  |  pliki  |  raport końcowy  |  archiwum  |  linki  |  kontakt
 |    


Siódme spotkanie European Dry Grassland Group na Słowacji (Zadanie D8)
Większość osób z naszego zespołu uczestniczyła w 7 spotkaniu European Dry Grassland Group (The 7th European Dry Grassland Meeting). EDGG zrzesza osoby z całej Europy zajmujące się badaniami naukowymi lub ochroną muraw, łąk i innych otwartych zbiorowisk roślinnych określanych ogólnym mianem "grasslands" (odnośnik na stronę EDGG znajduje się w zakładce Linki).

Konferencja odbyła się w dniach 28.05 01.06.2010 r w Smolenicach na Słowacji w malowniczo położonym, zrekonstruowanym dziewiętnastowiecznym zamku. Prezentowane podczas konferencji referaty dotyczyły zagadnień związanych z bioróżnorodnością, zagrożeniami, formami i sposobami ochrony różnych typów siedlisk o charakterze murawowym. Sesja plakatowa zaplanowana pod koniec pierwszego dnia, pozwoliła uczestnikom na szeroką polemikę nad wynikami zaprezentowanych badań.

Członkowie naszego zespołu przedstawili na konferencji następujące zagadnienia:
  1. 45-year changes in calcareous xerothermic vegetation in the Lower Odra river valley (NW Poland) (K. Barańska, M. J. Dąbrowski, M. Żmihorski).
  2. Anacamptis pyramidalis re-discovery in Poland (P. Pluciński).
  3. Diversity of calcareous xeric grasslands in Poland (K. Barańska, M. Żmihorski).
  4. Xerothermic grasslands of Borowa Góra hill (Lublin province, Tomaszów Lubelski county, SE Poland) - a potential Natura 2000 site (P. Chmielewski, A. Cwener).
  5. Xerothermic limestone grasslands on the Działy Grabowieckie region (Lublin Upland, SE Poland) (A. Cwener).
Uczestnicząc w konferencji mieliśmy znakomitą okazję na wymianę doświadczeń oraz przedyskutowanie problemów dotyczących organizacji ochrony muraw z innymi osobami realizującymi projekty związane z ochroną siedlisk murawowych, w różnych częściach Europy.

Na zamkniętym spotkaniu członków EDGG nasza grupa zaproponowała zorganizowanie w 2013 r. dziesiątego spotkania EDGG w Polsce. Jednocześnie będzie to konferencja, na której zostanie podsumowany realizowany przez nas projekt LIFE.

Podczas ostatnich trzech dni konferencji na Słowacji, zorganizowano wycieczki do:
  • Tematínske Vrchy Mts
  • Biele Karpaty Mts
  • Devínska Kobyla and Sandberg
Była to znakomita okazja aby zobaczyć wiele rzadkich w Polsce gatunków roślin oraz muraw na siedliskach, jakie w Polsce nie występują. Na Tematinskich Vrchach na uwagę zwracały wielogatunkowe murawy ostnicowe z tak charakterystycznymi gatunkami, jak: Stipa eriocaulis, Onosma visianii, Jovibarba globifera i Seseli osseum. W okolicznych lasach i zbiorowiskach okrajkowych mogliśmy podziwiać okazy Limodorum abortivum i Loranthus europaeus. Na półsuchych murawach na pograniczu Czech i Słowacji zaskoczyło nas bogactwo gatunków z rodziny storczykowatych, a zwłaszcza niepozorny przedstawiciel rodzaju Ophrys - O. holubyana. Rosły tu również takie efektowne gatunki, jak Iris variegata i Polygala major. Najbogatsze gatunkowo murawy kserotermiczne i zbiorowiska okrajkowe podziwiać mogliśmy w trakcie trzeciej wycieczki do rezerwatu "Devinska Kobyla", gdzie rosły rzadkie, bądź niespotykane w krajach nadbałtyckich: Muscari tenuiflorum, Peucedanum arenarium, Chamaecytisus austriacus, Iris pumila, Scorzonera hispanica, Himantoglossum adriaticum, czy Orobanche gracilis.

Chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować organizatorom oraz pozostałym uczestnikom za merytoryczne dyskusje i miłą atmosferę.