aktualności  |  o projekcie  |  o murawach  |  o nas  |  sponsorzy  |  galeria  |  film  |  pliki  |  raport końcowy  |  archiwum  |  linki  |  kontakt
 |    


Sprawozdanie ze spotkania w Lublinie 07.04.2010 (Zadanie A1)
W środę, 7 kwietnia odbyło się informacyjne spotkanie w sprawie naszego projektu, zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Lublinie. Z zaproszonych gości, licznie przybyli przedstawiciele gmin, Lasów Państwowych, Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, jak również pracownicy Lubelskiego RDOŚ. Było nam bardzo miło, że pomimo licznych obowiązków w spotkaniu wzięła udział Pani Dyrektor Beata Sielewicz. Celem spotkania było zapoznanie przedstawicieli społeczności lokalnych z założeniami projektu "Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce - teoria i praktyka".

Razem z przedstawicielami społeczności lokalnych przedyskutowaliśmy możliwe scenariusze wdrażania projektu na poszczególnych obszarach. Staraliśmy się przewidzieć potencjalne trudności oraz sformułować ogólne koncepcje działania mające na celu maksymalizację efektywności planowanych działań. Do ważnych zagadnień poruszonych na spotkaniu należały:
 • podjęcie szeroko rozumianej edukacji ekologicznej
 • nawiązanie współpracy z niektórymi placówkami edukacyjnymi
 • wykorzystanie projektu w celu indukowania mechanizmów w lokalnej społeczności, które po zakończeniu projektu będą nadal trwać i wspierać ochronę muraw kserotermicznych
 • zacieśnienie współpracy z gminami w celu:
  • ustalenia własności poszczególnych gruntów
  • przygotowania kampanii prezentującej pełną ofertę projektu wśród społeczności lokalnej, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych regionów
  • zorganizowania spotkań z właścicielami gruntów
  • wyeksponowania korzyści jakie może czerpać gmina i bezpośrednio mieszkańcy z realizacji projektu
Podsumowując można stwierdzić, że aby poprawić stan muraw kserotermicznych należy stworzyć mechanizmy, dzięki którym ochrona muraw będzie opłacalna dla mieszkańców i wpisana w strategię rozwoju gmin. Aby można było to osiągnąć, powinniśmy plan realizacji projektu indywidualnie dostosować do każdego regionu.

Z naszej strony, chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować gospodarzom spotkania za jego zorganizowanie, wszystkim gościom za przybycie i cenne uwagi przybliżające nam specyficzne uwarunkowania poszczególnych regionów. Dziękujemy!!!