aktualności  |  o projekcie  |  o murawach  |  o nas  |  sponsorzy  |  galeria  |  film  |  pliki  |  raport końcowy  |  archiwum  |  linki  |  kontakt
 |    


Żmijowiec czerwony wiosną 2012 roku (Zadanie C5)
Spośród 40 posadzonych jesienią 2011 sadzonek żmijowca w ostoi "Zachodniowołyńska Dolina Bugu", wyjątkowo mroźną zimę przetrwało 30 osobników. Szkody spowodowane działalnością zwierzyny sprawiły, że w ostoi "Dobużek" przetrwało tylko 10 z 20 posadzonych tam w ramach reintrodukcji żmijowców czerwonych. Dalsze nasadzenia okazów pochodzących z uprawy Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie zaplanowane są na jesień. Na jesień zaplanowane są także prace ochronne polegające na wygrabianiu wojłoku na naturalnych stanowiskach żmijowca.