aktualności  |  o projekcie  |  o murawach  |  o nas  |  sponsorzy  |  galeria  |  film  |  pliki  |  raport końcowy  |  archiwum  |  linki  |  kontakt
 |    


Trwają przygotowania do odtwarzania muraw kserotermicznych (Zadanie C4)
Jednym z największych zadań w projekcie jest odtworzenie 8 płatów muraw kserotermicznych, które istniały jeszcze kilka - kilkanaście lat temu, jednak obecnie na skutek różnych czynników zaniknęły. Głównym powodem ich degradacji jest zarośnięcie inwazyjnymi gatunkami krzewów i drzew. Część odtwarzanych muraw została również zalesiona lub zaorana.

Najsilniej zniszczone murawy kserotermiczne to te które zarosły robinią akacjową - obcym dla naszej flory i bardzo inwazyjnym drzewem, niesłusznie zwanym akcją. Gatunek ten jest groźny nie tylko dla muraw, ale i innych cennych siedlisk nieleśnych z kilku powodów. Jako gatunek drzewiasty, odporny na niesprzyjające warunki siedliskowe i bardzo ekspansywny szybko zarasta tereny otwarte wypierając wrażliwe na konkurencje gatunki, w tym rośliny kserotermiczne. Ponadto jako roślina motylkowa robinia wpływa na zwiększanie ilości azotu w glebie, a co za tym idzie jej użyźnianie, co w większości przypadków wpływa negatywnie na cenne siedliska nieleśne. Kolejnym negatywnym czynnikiem są właściwości allelopatyczne robinii. To wszystko sprawia że murawy zarośnięte robinią bardzo szybko degenerują, a proces ten często bywa nieodwracalny. Oprócz zmian w składzie gatunkowym muraw robinia wpływa również na zmianę chemizmu podłoża, co sprawia że odtworzenie murawy "tradycyjnymi" metodami (np.: wycinka i wypas) w tym przypadku nie sprawdza się. W związku z tym, na tak zniszczonych powierzchniach podjęliśmy się wykonania eksperymentu, polegającego na zdarciu wierzchniej warstwy gleby na fragmentach muraw gdzie roślinność kserotermiczna zanikła już zupełnie. Pozwoli to na usunięcie nadmiernie wzbogaconej w azot oraz zanieczyszczonej nasionami robinii warstwy podłoża. Zerwanie gleby będzie poprzedzone wycinką robinii i wyrwaniem jej karp. Liczymy, że odsłonięte w ten sposób głębsze partie podłoża będą lepszym siedliskiem do zregenerowania się muraw kserotermicznych. Na tak odsłonięte powierzchnie będziemy przenosić rośliny kserotermiczne z pobliskich muraw dwiema metodami: za pomocą wysiewu nasion oraz przeszczepiania fragmentów muraw o powierzchni ok. 50x50 cm. Zdzieranie ziemi zostało poprzedzone badaniami glebowymi, które zostaną powtórzone po wykonaniu eksperymentu.

Na powierzchniach nie zarośniętych robinią zostaną wypróbowane również inne metody ochrony, ale o tym w następnych aktualnościach.