aktualności  |  o projekcie  |  o murawach  |  o nas  |  sponsorzy  |  galeria  |  film  |  pliki  |  raport końcowy  |  archiwum  |  linki  |  kontakt
 |    


Rozpoczęliśmy obwoźny wypas owiec na murawach! (Zadanie C6)
Pierwszego dnia maja rozpoczęliśmy realizację jednego z najważniejszych działań dotyczących czynnej ochrony muraw kserotermicznych, przewidzianych w ramach projektu: obwoźnego wypasu owiec. Wypas owiec jest skutecznym sposobem powstrzymywania sukcesji na murawach kserotermicznych, ponadto zwierzęta zmniejszają biomasę roślin a także wzruszają glebę, co polepsza warunki dla rozwoju roślinności ciepłolubnej. Stosowany przez nas wypas obwoźny, w przeciwieństwie do stacjonarnego, znajduje zastosowanie w miejscach gdzie utrzymywanie stałego stada jest niemożliwe (np. ze względu na strukturę własności gruntów, brak dobrego dojazdu do powierzchni itp.). Wypas rozpoczęliśmy od muraw położonych w sąsiedztwie wsi Zatoń Dolna, na terenie nadleśnictwa Chojna. Przewieźliśmy tam 60 dorosłych owiec z naszej stacji terenowej, w której zwierzęta spędzały zimę. Owce zostały przewiezione specjalnym samochodem w dwóch turach po 30 sztuk. Wraz z owcami przetransportowaliśmy przyczepę kempingową, w której przez najbliższe cztery miesiące mieszkać będą pasterze pilnujący stada, oraz cały sprzęt niezbędny do wypasu: ogrodzenia, poidła, zadaszenia dla owiec, narzędzia itp. Od samego początku wypasu stado znajduje się pod stałą opieką dwóch pasterzy. Do zadań pasterzy należy całodobowa kontrola szczelności ogrodzenia, w którym znajdują się zwierzęta i uzupełnianie poideł świeżą wodą. Ponadto, pasterze "pomagają" owcom utrzymać murawę kserotermiczną w dobrej kondycji; podczas gdy owce zgryzają niską roślinność (w tym wkraczające na murawy ekspansywne gatunki traw - rajgras i trzcinnik) do zadań pasterzy należy wycinanie pojawiających się na murawie krzewów (np. głóg, tarnina) i drzew (robinia akacjowa, sosna, grusza). Wypas w Zatoni Dolnej jest przewidziany na około 2 tygodnie, po tym terminie stado zostanie przewiezione na kolejne murawy.