aktualności  |  o projekcie  |  o murawach  |  o nas  |  sponsorzy  |  galeria  |  film  |  pliki  |  raport końcowy  |  archiwum  |  linki  |  kontakt
 |    


Spotkanie w sprawie wzmocnienia populacji żmijowca czerwonego (Zadanie C5)
7 maja w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele RDOŚ oraz Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, a także dr hab. Marek Kucharczyk z Zakładu Ochrony Przyrody UMCS i eksperci lokalni Klubu Przyrodników na woj. lubelskie. W trakcie spotkania wstępnie uzgodniono zakres prac dotyczących wzbogacenia populacji i reintrodukcji żmijowca czerwonego w Posadowie, Dobużku i Zachodniowołyńskiej Dolinie Bugu - 3 znanych stanowiskach tego rzadkiego gatunku w Polsce. Głównymi kwestiami poruszanymi na spotkaniu były: potrzeba wykonania badań genetycznych polskiej populacji żmijowca, możliwość wzmacniania polskiej populacji osobnikami z krajów sąsiadujących, możliwość zboru nasion ze stanowisk na Lubelszczyźnie, metody i termin przygotowania stanowisk na których będą wysadzane nowe osobniki. Ponadto omówiono potrzebę wzmocnienia populacji innych ginących gatunków roślin Zachodniowołyńskiej Doliny Bugu (wśród nich znalazły się: łyszczec wiechowaty, kosaciec bezlistny i szczodrzeniec zmienny).