aktualności  |  o projekcie  |  o murawach  |  o nas  |  sponsorzy  |  galeria  |  film  |  pliki  |  raport końcowy  |  archiwum  |  linki  |  kontakt
 |    


Zorganizowaliśmy warsztaty przyrodnicze dla młodzieży (Zadanie D3)
W dniach 23-24 maja bieżącego roku w Stacji Terenowej Klubu Przyrodników w Owczarach odbyły się warsztaty przyrodnicze dla uczniów nadodrzańskich gimnazjów. Przez dwa dni dwudziestoosobowa grupa z gimnazjów w Mieszkowicach i Moryniu poznawała murawy kserotermiczne i uczyła się, jak je chronić. W pierwszy dzień warsztatów podczas prezentacji multimedialnych w sali konferencyjnej "Muzeum Łąki" uczniom przedstawiono istotę powstania i funkcjonowanie sieci Natura 2000 oraz konieczność ochrony siedlisk przyrodniczych. W praktyczny sposób powtórzone i rozszerzone zostały pojęcia z zakresu ekologii, w szczególności procesy sukcesji przyrodniczej. W końcu młodzież poznawała rodzaje muraw kserotermicznych oraz warunki ich powstawania, gatunki charakterystyczne muraw, w tym rośliny rzadkie i chronione oraz zwierzęta zamieszkujące zbiorowiska ciepłolubne. Przybliżono jej także problemy związane z zachowaniem bioróżnorodności, eutrofizacją oraz gatunkami ekspensywnymi. Po obiedzie cała grupa wyruszyła na murawy, gdzie w praktyce rozpoznawano gatunki roślin i zwierząt. Każdy mógł je oglądać, fotografować, dotknąć, powąchać a nawet posmakować. Nie obyło się bez zabawnych przygód, choćby z obłażącymi buty larwami oleicy krówki. Wieczorem odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasek, a po ognisku chętni gimnazjaliści wyszli pod opieką pracowników projektu na nocny spacer połączony z nasłuchiwaniem i rozpoznawaniem ptaków nocnych i nietoperzy. Drugiego dnia cała grupa wraz z paniami opiekunkami odwiedziła pasterzy na murawach, gdzie przy pomocy sekatorów usunęła część nalotu tarninowego odsłaniając kilkadziesiąt metrów kwadratowych murawy. Była to prawdziwa lekcja z zakresu ochrony czynnej zbiorowisk półnaturalnych. Po obiedzie odbył się minikonkurs wiedzy o murawach kserotermicznych, który wygrała Gabrysia Morawska z Mieszkowic. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc zostali uhonorowani dyplomami i atlasami roślin łąkowych. Warsztaty minęły w miłym nastroju, za co serdecznie dziękujemy opiekunkom grupy, paniom: Julicie Miecznikowskiej oraz Bogusi Chojnackiej; wspaniałej młodzieży, która łatwo i chętnie "zarażała się" pasją przyrodniczą oraz kierowniczce Stacji, pani Ewie Drewniak.