aktualności  |  o projekcie  |  o murawach  |  o nas  |  sponsorzy  |  galeria  |  film  |  pliki  |  raport końcowy  |  archiwum  |  linki  |  kontakt
 |    


W Cedyni odbyła się konferencja podsumowująca projekt (Zadanie D3)
W dniu 2 grudnia bieżącego roku zorganizowaliśmy konferencję podsumowującą nasz czteroletni projekt murawowy. Konferencja odbyła się w hotelu "Klasztor" w Cedyni - średniowiecznym obiekcie,zlokalizowanym na szczycie malowniczej skarpy Doliny Odry, znakomicie nawiązującym do tematu konferencji. Na spotkanie zaproszeni zostali beneficjenci innych projektów LIFE, realizowanych w Polsce, przedstawiciele samorządów lokalnych, Nadleśnictw, organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną przyrody, ale także wykonawcy poszczególnych prac, współpracujący z nami rolnicy, pasterze i wszystkie inne osoby zaangażowane w projekt. Pomimo trudnych warunków pogodowych i pracowitego końca roku, na konferencję przyjechało ok. 50 osób z całej Polski. Zebranych gości przywitała Katarzyna Barańska - kierownik projektu, po czym przedstawiła ogólne założenia projektu oraz stan jego realizacji. Następnie wystąpienia mieli pracownicy projektu: Paweł Pluciński oraz Piotr Chmielewski, którzy w swoich prezentacjach szczegółowo przedstawili jak wyglądała realizacja zadań projektu w ich regionach - Dolnej Odrze i Ujściu Warty oraz na Lubelszczyźnie.. Efekt przyrodniczy przeprowadzonych działań przedstawił w swojej prezentacji dr Michał Żmihorski, członek zespołu odpowiedzialny za szeroko pojęty monitoring działań ochronnych. Na koniec części referatowej, kierownik projektu podsumowała konferencję prezentacją przestawiającą założenia "LIFE after LIFE", czyli zestawu działań mających na celu kontynuację ochrony rozpoczętej w ramach projektu oraz zapewniających trwałość efektów podjętych działań. W trakcie dyskusji, która wywiązała się po prezentacji pracownicy projektu odpowiadali na liczne pytania oraz wyjaśniali sposoby radzenia sobie z trudnościami napotkanymi podczas czterech lat realizacji przedsięwzięcia. W trakcie drugiej sesji referatowej, prezentację dotyczącą realizacji podobnego w swych założeniach projektu LIFE+: "Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd" przedstawiła pani Agnieszka Homan z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Następnie przedstawiciel Klubu Przyrodników - Magdalena Makles przybliżyła zebranym dotychczasową działalność Klubu Przyrodników. Po obiedzie uczestnicy mogli obejrzeć film nakręcony w ramach projektu, a po projekcji podyskutować o szansach, możliwościach, ale też i trudnościach w ochronie ekosystemów półnaturalnych.