aktualności  |  o projekcie  |  o murawach  |  o nas  |  sponsorzy  |  galeria  |  film  |  pliki  |  raport końcowy  |  archiwum  |  linki  |  kontakt
 |    
podstawowe informacje  |  lokalizacja:    Odra  .  Warta  .  Stawska Góra  .  Niedzieliska  .  Bug  .  Żurawce  .  Kąty  .  Dobużek  |  zadania


ZADANIA

Zadanie A1. Działania przygotowawcze.
Zadanie A2. Przygotowanie planów ochrony.
Zadanie A3. Przygotowanie Habitat Action Plan dla muraw kserotermicznych w Polsce.
Zadanie B1. Wykup części gruntów obejmujących najcenniejsze fragmenty muraw kserotermicznych.
Zadanie C1. Wycinka lub prześwietlanie ekspansywnych zarośli krzewów i drzew zarastających murawy kserotermiczne.
Zadanie C2. Usuwanie obcych gatunków inwazyjnych roślin zielnych (w tym barszczu Sosnowskiego Heracleum sosnowkyi w okolicy obszaru Żurawce).
Zadanie C3. Usuwanie nielegalnych wysypisk śmieci.
Zadanie C4. Odtwarzanie muraw kserotermicznych na powierzchniach zdegradowanych (zdzieranie wierzchniej warstwy ziemi, wysiewanie gatunków kserotermicznych, transplantacja dobrze zachowanych fragmentów muraw itd.).
Zadanie C5. Zasilanie populacji żmijowca czerwonego Echium russicum przez dosadzanie wyhodowanych ex situ sadzonek oraz wysiewanie nasion tego gatunku.
Zadanie C6. Prowadzenie wypasu obwoźnego na kilkunastu izolowanych muraw kserotermicznych.
Zadanie C7. Kanalizacja ruchu turystycznego.
Zadanie C8. Nawiązanie współpracy ze społecznością lokalną w celu przywrócenia wypasu na murawach kserotermicznych.
Zadanie D1. Przygotowanie materiałów edukacyjnych na temat ochrony muraw kserotermicznych i prowadzonego projektu.
Zadanie D2. Wydanie albumu o murawach kserotermicznych.
Zadanie D3. Organizowanie spotkań edukacyjnych, warsztatów i konferencji.
Zadanie D4. Nakręcenie filmu o projekcie i ochronie muraw kserotermicznych.
Zadanie D5. Stworzenie strony internetowej projektu.
Zadanie D6. Przygotowanie tablic informacyjnych projektu.
Zadanie D7. Przygotowanie raportu laika i raportu naukowego z projektu.
Zadanie D8. Podtrzymywanie wymiany informacji na temat ochrony muraw.
Zadanie E1. Zarządzanie projektem.
Zadanie E2. Monitoring rezultatów projektu.
Zadanie E3. Przygotowanie "After-LIFE Conservation Plan".