aktualności  |  o projekcie  |  o murawach  |  o nas  |  sponsorzy  |  galeria  |  film  |  pliki  |  raport końcowy  |  archiwum  |  linki  |  kontakt
 |    
podstawowe informacje  |  lokalizacja:    Odra  .  Warta  .  Stawska Góra  .  Niedzieliska  .  Bug  .  Żurawce  .  Kąty  .  Dobużek  |  zadania


NIEDZIELISKA (PLH060044)

Ostoja Niedzieliska, o powierzchni 7,39 ha, obejmuje płaty muraw i zarośli kserotermicznych na 2 wapiennych wzniesieniach, położonych na południe od wsi Niedzieliska w gminie Szczebrzeszyn. Niewielki płat roślinności na Dziewczej Górze (272 m n.p.m.), o powierzchni 0,16 ha, objęty jest ochroną pomnikową od lat 90. XX wieku. Wysokie walory muraw i zarośli, położonych na sąsiednim wzniesieniu, odkryto stosunkowo niedawno i od razu zgłoszono do sieci Natura 2000. Wszystkie działki gruntowe znajdujące się na terenie objętym projektem są własnością prywatną.

Ostoja Niedzieliska położona jest na terenie Padołu Zamojskiego, mezoregionu Wyżyny Lubelskiej. Na płytkich glebach wykształciły się tu zarośla i kwietne murawy kserotermiczne z istotnymi stanowiskami storczykowatych (kod 6210). Ciepłolubne zarośla należą do rzadko spotykanego w kraju zbiorowiska z jałowcem pospolitym Juniperus communis (kod 5130). Murawy kserotermiczne mają charakter inicjalny i powstały na terenach niegdyś użytkowanych rolniczo. Występuje tu wiele barwnych gatunków roślin z klas Festuco-Brometea i Trifolio-Geranietea sanguinei. Należą do nich: szałwia okręgowa Salvia verticillata, rzepik pospolity Agrimonia eupatoria, chaber driakiewnik Centaurea scabiosa, groszek bulwiasty Lathyrus tuberosus, lucerna sierpowata Medicago falcata, goryczel jastrzębcowaty Picris hieracioides, driakiew żółtawa Scabiosa ochroleuca i wiele innych. Na terenie ostoi odnotowano obecność 12 gatunków roślin objętych ochroną prawną. Spośród nich najliczniej spotykane są: zawilec wielkokwiatowy Anemone sylvestris i aster gawędka Aster amellus. Znacznie mniej liczne są tutejsze populacje listery jajowatej Listera ovata, wisienki stepowej Cerasus fruticosa, róży francuskiej Rosa gallica i in.

Fauna obszaru jest słabo poznana. Często zaobserwować tu można chronionego pazia królowej Papilio machaon. Niestety, nie udało się potwierdzić w ostatnich latach obecności kolonii susła perełkowanego Spermophilus suslicus, widywanego dawniej na okolicznych polach.

Dziewcza Góra jest popularnym punktem widokowym. Z tego powodu jest często odwiedzana przez turystów, którzy zrywają lub wykopują rosnące na niej dekoracyjne gatunki roślin. Gęste zarośla i opuszczone wyrobiska wapienia bywają też użytkowane jako dzikie składowiska odpadów. Niektóre płaty muraw są zalesiane lub zaorywane pod uprawę, pomimo słabej jakości gleb.