news  |  the project  |  xerothermic grasslands  |  about us  |  funders  |  image galery  |  movie  |  files  |  final report  |  news archives  |  links  |  contact
 |    
basic information  |  project areas:    Oder  .  Warta  .  Stawska Góra  .  Niedzieliska  .  Bug  .  Żurawce  .  Kąty  .  Dobużek  |  actions


PROJECT AREAS:
General locations of the Natura 2000 sites included in the project (I - Dolna Odra, II - Ujście Warty, III - Stawska Góra, IV - Niedzieliska, V - Kąty, VI - Żurawce, VII - Dobużek, VIII - Zachodniowołyńska Dolina Bugu)

Dolna Odra
Ujście Warty
Stawska Góra
Niedzieliska
Zachodniowołyńska dolina Bugu
Żurawce
Kąty
Dobużek