Wypas na murawach (Mobile pasturage of grasslands)


Ciemiężyca czarna na murawach w Katach. fot. M. Polkowska
( 10 / 10 )