Wypas na murawach (Mobile pasturage of grasslands)


Namiot dla owiec w obszarze Natura 2000 Katy. fot. M. Polkowska
( 7 / 10 )