Wypas na murawach (Mobile pasturage of grasslands)


Owce na murawach w obszarze Natura 2000 Katy. fot. M. Polkowska
( 6 / 10 )