Wypas na murawach (Mobile pasturage of grasslands)


Wywiad z pasterzem
( 4 / 10 )