Wypas Kostrzynek (Mobile pasturage of grasslands in Kostrzynek)


Fot. Paweł Pluciński
( 7 / 23 )